Update Maart 2021

De afgelopen maanden hebben de leden van de jongerenraad zich verdiept in de thema’s armoede en geestelijke gezondheidszorg. Gastsprekers vanuit de gemeente Haarlem en uit de diverse vakgebieden kwamen langs in de online gastcollege.  Zo spraken de jongeren met; Het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld, een ervaringsdeskundige op het gebied  van armoede, Veilig thuis, werkgroep Zero Suïcide, Kenter Jeugdhulp en de jongerenwerkers van Haarlem Effect.  

Vanaf nu gaan de leden van de jongerenraad werken aan concrete plannen om te presenteren aan de gemeente Haarlem.    

Zeer actueel als het gaat over geestelijke gezondheid en jongeren is het thema Eenzaamheid, extra versterkt door Covid-19.  Graag delen wij een podcast van Haarlem Effect dat gebruikt werd in een van de colleges.   

#5 – Eenzaamheid – Straat Praat | Podcast on Spotify