Video afspelen

bekijk de video

Burgers van morgen, denken mee over vraagstukken van vandaag…

De Haarlemse Jongerenraad wordt gevormd door leerlingen van middelbare scholen in Haarlem. Samen met medewerkers van de Gemeente zoeken zij met elkaar naar oplossingen voor actuele vraagstukken.

Haarlemse Jongerenraad Actueel

De Haarlemse Jongerenraad buigt zich
het komende schooljaar over
een aantal belangrijke thema’s
die de jongeren zelf gekozen hebben.

Thema’ s 2022

Light up Haarlem
Gay Straight Alliance

Hieronder zie je de
verschillende pitches.

In de eerste fase zullen ze zich met name gaan verdiepen in deze thema’s om vervolgens tot plannen en ideeën te komen die ze de Gemeenteraad van Haarlem zullen voorleggen.

DE NIEUWE PITCHES VAN 2022
Video afspelen

Fiets veiligheid.

Fiets veiligheid laat in Haarlem op veel plekken te wensen over. Verkeerssituaties zijn onduidelijk, fietspaden vaak te smal of niet eens aanwezig en de situatie langs de Leidse vaart simpel weg gevaarlijk. Dit moet worden aangepakt.

Video afspelen

Gay Straight Alliance.

Er is blijvend aandacht nodig voor seksuele diversiteit en acceptatie. Niet alleen voor de jongeren die zoekende zijn in hun seksuele geaardheid maar ook voor andere jongeren om te begrijpen hoe lastig zo’n zoektocht kan zijn en opdat men elkaar kan ondersteunen.  De GS Alliance kan op scholen hierin een groot verschil maken.   

Video afspelen

EHBO op scholen.

Te weinig mensen hebben kennis genomen van EHBO (slechts 3,1% van de Nederlandse bevolking) dit brengt mensen onnodig in gevaar.  Iedereen zou immers moeten weten hoe te reanimeren of om te gaan met andere stressvolle situaties zoals verstikking, ernstige val partijen en ongevallen waar

Video afspelen

Discriminatie.

Discriminatie is een blijvend probleem in de samenleving dat moet worden aangepakt. Te veel jongeren krijgen hier nog dagelijks mee te maken. Hoewel we allemaal weten dat het bestaat wordt er nog steeds te weinig aan gedaan. Terwijl iedereen in deze samenleving zich veilig en gerespecteerd mag voelen. Helaas krijgt niet iedereen in zijn opvoeding mee wat vooroordelen zijn en stereotypen. Het pleidooi is om al vanaf het basis onderwijs (maar ook in het middelbare onderwijs) hierover voorlichting te geven zodat men weet met welke diverse culturen, etniciteit en religies we hier samenleven.

Video afspelen

Light up Haarlem.

Haarlem is op veel plekken te donker. Dit maakt fietsen gevaarlijk, de meeste fietsongelukken gebeuren in het donker. Daarnaast voelen, met name veel jonge vrouwen, zich onveilig in het donker en krijgen te maken met straatintimidatie. Het pleidooi is om in Haarlem en de fietsroutes daarbuiten meer te verlichten.

Video afspelen

Verduurzaming.

Klimaatsverandering is een van de grootste problemen waar we nu mee te maken hebben. Hier kunnen we ook in Haarlem meer aandoen.  Het pleidooi is 3 ledig.  1. Meer publieke prullenbakken in Haarlem die ook de gelegenheid bieden om afval te scheiden.  2. Stimuleren van elektrisch rijden door parkeervergunningen voor elektrische auto’s goedkoper te maken en door meer laadpalen per inwoner te plaatsen. 3. De biodiversiteit te vergroten door het aanwezige groen in de stad minder te maaien zodat insecten en kleine dieren zich beter kunnen ontwikkelen ook in de stad.

Mentale Gezondheid.

Te veel jongeren kampen met psychische problemen, dit is alleen maar verergerd tijdens Corona.  De geestelijke gezondheid zorg moet toegankelijker worden voor jongeren.  Dit moet blijvend op de agenda van de gemeente staan. Het pleidooi is tweeledig. 1 De leeftijd dat jongeren zonder ouderlijke toestemming terecht kunnen bij een psychiater/psycholoog zou omlaag moeten.  2. Er zouden inloop plekken in de stad moeten zijn waar jongeren met mentale problemen terecht kunnen voor hulp op het gebied van geestelijke gezondheid.

Kans ongelijkheid – voorleesproject.

Te veel jongeren groeien op met minder kansen.  Een van de achterliggende problemen is het hebben van een taalachterstand. Deze taalachterstand kan worden verminderd door voorleesprojecten waarbij middelbare scholieren, al dan niet voor een kleine vergoeding, jongere kinderen helpen met leren lezen en door voor lezen hun woordenschat vergroot. Dit kan ook in een vorm van een buddy project. Het pleidooi is om dit op een aantal plekken in de stad te organiseren.

Agenda

13 apr:  presentatie:
Eerste plannen HJR

23 mrt:  gastcollege:
Haarlem Effect

19 mrt:  gastcollege:
Kenter Jeugdhulp
”Meer…”

10 mrt. debat met:
Haarlemse politici omtrent verkiezingen
ism Haarlem Effect. 

2-5 mrt:  gastcollege:
Stichting Leergeld/
Sport en Cultuurfonds & ervaringsdeskundige Armoede.

15-16 feb: gastcollege:
Zero Suicide-Veiligthuis

27 jan. – 9 feb. gast college:
“ Jongeren en Geestelijke Gezondheid situatie en beleid gemeente Haarlem.”

19-20 jan. gast college:
“Armoede situatie en beleid gemeente Haarlem”

8 dec.- 12 jan. gast college: 
“Hoe werkt de Gemeenteraad.”

24 november gast college: 
“Leren debatteren-presenteren.”

Nieuws

In 2021 maakt de Haarlemse Jongerenraad een frisse start.

We maken af waar we in 2020 aan begonnen zijn en verder gaan we aan het werk om concrete doelen te realiseren. Binnenkort in de Jongerenraad.

Verslagen

Door de Jongerenraad worden acuele beleids thema’s uitgewerkt. Al onze adviezen komen online.

Lees hier onze verslagen en de beleidsstukken over deze actuele thema’s.

Meedoen?

Wil jij ook meedenken over de actuele thema’s in Haarlem en de Gemeenteraad en wethouders daarover adviseren? Denk ook jij graag in oplossingen? 
Geef je dan hier op.

DIT IS WAT WE DOEN!

Leden van de Haarlemse Jongerenraad ontwikkelien hun vaardigheden op het gebied van:

Participeren kun je leren
Meedenken
over actuele vraagstukken
Zorg dat jongeren worden gehoord
Leren
debatteren 
Invloed op besluiten in de stad.

Achtergrond en feiten over het ontstaan van de
Haarlemse Jongerenraad.

Wat is de Jongerenraad?

In samenwerking met het Lyceum Sancta Maria, het Eerste Christelijk Lyceum en de gemeente Haarlem, nam de Antonius Gemeenschap in 2019 het initiatief om een jongerenraad op te richten, omdat jonge mensen een belangrijke en duurzame bijdrage kunnen leveren aan de stadspolitiek.

Een jongerenraad, gevormd door 30 leerlingen van twee grote middelbare scholen in de stad gaat samen met medewerkers van de gemeente aan de slag en gaat op een bijzondere manier zoeken naar oplossingen voor problemen.

De leerlingen van de twee scholen krijgen onderwijs over gemeentepolitiek aan de hand van actuele ontwerpen.

Ze leren voorstellen te ontwikkelen en te presenteren. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De jongeren leren hoe ze een invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving.

En de gemeente krijgt inzicht in de mogelijkheden en ontwikkelingen voor de toekomst.

“Door de actief te betrekken bij de gemeentepolitiek en hun voorstellen serieus te nemen, willen we met de Haarlemse Jongerenraad duurzame plannen genereren voor nu en voor later,” aldus Joris Obdam, een van de drijvende krachten achter dit initiatief.

Wat gaan we doen?

Het project duurt van september 2019 tot en met september 2021.

De wethouder Jeugd en Onderwijs en de burgemeester nodigden de jongeren aan het begin van het schooljaar uit voor de kick-offbijeenkomst van het project in de Raadzaal van de Gemeente Haarlem. 

Ze presenteerden een aantal actuele thema’s waarvoor de gemeente het advies van de jongeren wil inzetten. 

De jongeren kozen een thema waar ze zich dat jaar op zullen richten.

Tijdens de eerste fase van het project krijgen de jongeren input op het gebied van staatsinrichting en de gemeentepolitiek en de problematiek rond het gekozen thema. 

In fase twee gaan de leerlingen zelf aan de slag. Met brainstormsessie genereren ze ideeën over wat en hoe ze willen bijdragen aan de Haarlemse samenleving. Ze leren een plan van aanpak te schrijven om daarna in groepen de ideeën verder uit te werken.

In de derde fase vinden de debatrondes plaats.  De plannen worden kritisch onder de loep genomen. Eerst door de jongeren zelf, dan door de betreffende raadcommissies en tot slot kiest de gemeenteraad één plan om uit te voeren.

Daarna gaat de Antonius Gemeenschap samen met de jongeren, de gemeente Haarlem en eventueel andere betrokken aan de slag om dit plan uit te voeren.

Dit proces herhaald zich ook in het tweede schooljaar van dit project.

Jong zijn in Haarlem

Op 20 november 2019, op de dag van de rechten van het kind, werd in de raadszaal van het Stadhuis in Haarlem de Haarlemse Jongerenraad officieel bevestigd. 

De 25 leden van de jongerenraad kozen hun jaar-thema. 

Ambtenaren van de gemeente presenteerden 4 thema’s in korte ‘pitches’:

  • Armoede
  • Klimaat 
  • Immigratie en integratie
  • Jong zijn in Haarlem. 

Hierna volgde een stemming. 

Het thema Jong in Haarlem is het uiteindelijk met een ruime meerderheid van stemmen door de jongeren gekozen. 

Het thema Jong in Haarlem is zeer uitgebreid.  In de komende periode zal de Haarlemse Jongerenraad zich in eerste instantie gaan verdiepen in deze thematiek.

Download de Powerpoint die gepresenteerd werd over Jong zijn in Haarlem. Die vind u hier

WE GAAN NU DUS ÉCHT AAN HET WERK!

Na 8 maanden Corona-pauze gaan we snel aan de slag. We gaan aan het werk om vóór het eind van dit schooljaar 
twee concrete adviezen van de Jongerenraad te kunnen presenteren. Het bewijs dat de Jongerenraad echt werkt!!
Hieronder tref je de 6 onderwerpen die jullie eerder al bespraken. Met de twee onderwerpen met meeste stemmen zullen we aan de slag gaan.

 

Dat doen we democratisch: elk raadslid kan zijn stem uitbrengen.
Met de top twee gaan we aan de slag. De niet-gekozen thema’s  behandelen we wellicht later.  

Dit zijn de onderwerpen waarop je kunt stemmen:

Je hebt van je docent een wachtwoord gekregen waarmee je kunt inloggen.


Ben jij lid van de Haarlemse Jongerenraad? Dan kun je stem uitbrengen.

ECL en Sancta hebben hun eigen inlog. Kies hierboven dus jouw school.